مطالب آموزشی


داده‌نگاری چیست؟

خبرنگارانی که به تنهایی کار داده نگاری انجام می‌دهند، با ابزاری که امروز در دست‌رس است، می‌توانند به‌راحتی و با استفاده از تحلیل ساده‌ی داده‌ها، خبرنگاری موثر و متفاوتی انجام دهند.
سایمون راجرز Simon Rogers، ویراستار بانک اطلاعاتی گوگل، می‌گوید:
"داده‌نگاری یعنی معناکردنِ داده‌ها (آمار و ارقام) و یا به‌تصویر کشیدنِ داده‌ها به‌گونه‌ی پیش‌رفته‌ی دیجیتالی است."

معلومات بیشتر
مطالب آموزشی دیگر !