گزارش های تحقیقی دیگر


مکتب‌ها، آموزگاران و پروژه‌‌های خیالی در وزارت معارف؛ بین سال‌های۱۳۹۰–۱۳۹۳

2017-09-10 23:29:29 in Photography

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک کابل – سنبله ۱۳۹۶ هـ خورشیدی مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک؛ به گزارش هیأت حقیقت یابی دست

بیشتر ببینید

به ۲۷ پرونده‌ی قتل خبرنگاران در افغانستان، رسیدگی نشده است

2017-07-18 04:47:54 in Photography

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، از نتایج آخرین نشست رسمی کمیته‌ی مشترک امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه‌های افغا

بیشتر ببینید

عوامل اصلی عملی نشدن اصلاحات انتخاباتی چیست ؟

2017-07-18 04:32:25 in Photography

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک دریافته است که با گذشت دو سال تا کنون از یازده مورد پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخا

بیشتر ببینید

بیش از چهارملیارد افغانی زیان و بدهکاری سه ساله‌ی وزارت معادن و پترولیم

2017-07-18 04:25:57 in Photography

دو وزیر پیشین، چهل‌وشش کارمند و ده‌ها شرکت پیمان‌کار معادن، به ارزشِ بیش از چهارملیارد افغانی به خزانه‌ی دو

بیشتر ببینید

وصف جرمی ۱۱۰ تن از فهرست ۱۷۳ نفری زندانیان حزب اسلامی، “جنایت” است

2017-07-18 04:18:10 in Photography

مرکزخبرنگاری تحقیقی پیک فهرستی از زندانیان حزب اسلامی در زندان بگرام را بدست آروده است. در این فهرست کسانی شام

بیشتر ببینید

فرخنده؛ قربانیِ شکست دستگاه عدالت

2017-07-18 03:24:17 in Photography

یافته های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می‌دهد که از میان ۴۹ فرد متهم در قتل فرخنده، تنها ۱۱ نفر در زندان اند ک

بیشتر ببینید

About us


PAYK is an award-winning and the leading center for investigative journalism in Afghanistan. PAYK aims to better inform the world through investigative reporting and providing protection and training to Afghan journalists. PAYK brings together journalists and media professionals from within Afghanistan and around the world in order to foster a dialogue that will lead to enlightenment, flow of in depth information and a sense of accountability.

PAYK strives to put the government institutions to account by enabling people to demand accountability from those in power by providing citizens with the information they need to stand up to corruption, wrongdoing and the abuse of power.

Since PAYK’s establishment in 2013, we have trained over 150 reporters across Afghanistan and our team has produced above 100 investigative stories covering corruption, human rights, weapons trafficking, and women’s rights, weaknesses of the law enforcement and the judiciary bodies, and many other sorts of stories with an importance to be told in depth.

PAYK investigative journalism center has access to investigative reporters from the entirety of Afghanistan under its initiative – Afghanistan Investigative Journalism Network; established in 2017.

PAYK has also initiated investigative reporting fellowship “PAYK Fellowship” for the first time in Afghanistan where PAYK will identify top-notch investigative reporters to benefit from the fellowship and produce quality investigative reports.

PAYK’s team comes with extensive knowledge and experience of the media industry and investigative reporting. Our Board of Trustees oversees the flow of our work and endorses only brilliant ideas to be implemented.

هیئت امناگالری


2017-07-13 05:18:40

2017-07-13 05:18:40

2017-07-13 05:18:40

2017-07-13 05:18:39

2017-07-13 00:32:58

2017-07-13 00:32:58

2017-07-13 00:32:57

2017-07-13 00:32:57

تماس با ما