فرصتِ مطالعاتی پیک(PAYK FELLOWSHIP)، برای تولید و تقویت خبرنگاری تحقیقی در افغانستان


فرصت مطالعاتی (Fellowship) یک ابتکار تازه از مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک است. پیک در سال ۱۳۹۱ خورشیدی، تأسیس گردیده و تا اکنون در بخش‌های تولید گزارش‌های تحقیقی و هم‌چنان حمایت و آموزش خبرنگاران تحقیقی در افغانستان کار می‌کند.

ابتکار "فرصت مطالعاتی" پیک برای خبرنگاران تحقیقی به هدف حمایت از پوشش عمیق موضوعات حیاتی و مسایل مهم مربوط به شفافیت، افشای فساد وانجام مسوولیت‌های نهادهای دولتی در افغانستان، راه اندازی شده‌است. درحالی‌که بسیاری از رسانه‌های کشور، از توان‌مندی نسبی در زمینه‌ی تهیه گزارش‌های تحقیقی برخوردار نیستند؛ این (Fellowship) به خبرنگاران تحقیقی فرصت می‌دهد تا برای تهیه یک گزارش عالی تحقیقی، زمان و هزینه‌ی کافی و پژوهش عمیق‌تری را ‌به‌خرج دهند.این " ”Fellowshipاز طرف اداره‌ی توسعه‌ای ایالت‌های متحد امریکا (USAID) و برنامه "رسانه" دفتر بین‌المللی انترنیوز(Internews) در کابل، حمایت می‌شود. مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک برای سال 2017م، این فرصت مطالعاتی را به خبرنگارانی اهداء می‌کند که واجد شرایط به رویت برگه‌ی درخواستی باشند. شش خبرنگار برای تهیه گزارش تحقیقی دراین "”Fellowship انتخاب خواهند شد و هر خبرنگار مبلغ یک‌هزار دالر آمریکایی برای تهیه یک گزارش تحقیقی دریافت خواهند کرد. مدت این برنامه چهار ماه است و درین مدت، افزون بر کُمک هزینه، کُمک‌های آموزشی و رهنمودی پیک نیز، ارایه می‌شود. خبرنگارانی که در این فرصت مطالعاتی انتخاب می‌شوند، مبلغ ذکر شده (یک هزار دالر آمریکایی) را در سه قسط دریافت خواهند کرد – 30% آن بعد از انتخاب شدن، 40% بعد از فرستادن گزارش تحقیقی تولید شده به دفتر پیک و 30% آن بعد از نشر گزارش.


رهنمودبرای فرستادن درخواست:


خبرنگاران تحقیقی که علاقه مند هستند تا از این فرصت مطالعاتی بهره مند شوند باید پلان کاری تهیه گزارش تحقیقی را در مدت چهار ماه که پس از مرحله گزینش آغاز می‌شود، بفرستند. در کنار توضیح سوژه برای گزارش تحقیقی، درخواست دهندگان باید شیوه‌ی تحقیق و مراحل کار عملی برای تکمیل نمودن گزارش تحقیقی شان‌را، ارسال نمایند. شش خبرنگار تحقیقی برای مرحله نخست این فرصت مطالعاتی در(سال 2017) انتخاب خواهند شد. سه تن ازاین خبرنگاران تحقیقی، از کابل و سه تنِ دیگر از سه ولایت کشور، شاملِ دو گزارش‌گر تحقیقی "زن" خواهند بود.


از آنجایی‌که پژوهش و تحقیق درست، تولید و نشر یک گزارش تحقیقی عالی؛ هدف اصلی این فرصت مطالعاتی (Fellowship) است، درخواست دهندگان این برنامه باید زمان بندی تخمینی برای نشر گزارش تحقیقی خویش را در برگه درخواست ذکر نمایند. گزارش‌گران تحقیقی منتخب درین برنامه مکلف اند، یک نامه‌ی رسمی (مکتوب) به‌امضای سردبیر یک رسانه‌ را که در آن نشر گزارشِ تحقیقی تهیه شده تعهد شده باشد، به پیک ارائه کنند. درخواست دهندگان باید چگونگی بهتر ساختن گزارش تحقیقی شان‌را (کیفیت، نشر و تاثیرگذاری) آنرا توضیح دهند. بهترین درخواست‌ها، همان خواهند بود که مراحل مرتبط و عملی را برای تهیه گزارش تحقیقی که باعث بلند بردن آگاهی عامه و تقویت شفافیت در نهاد های دولتی شوند؛ ارائه کنند. • 1- ارائه‌ی وضاحت درباره‌ی موضوع یا سوژه‌ای که درنظر گرفته‌اید، در یک یا دو جمله بنویسید.
 • 2- در مورد پوشش قبلی و تأثیرگذاری موضوع پیشنهاد شده یک پراگراف بنویسید که چگونه متعلق به مردم و منافع کشوراست و کدام گوشه‌ها یا زوایای پنهان این موضوع، پوشیده باقی‌مانده که باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد.
 • 3- اگر شما یک گزارش‌گر تحقیقی آزاد هستید، لطفن پلان و برنامه‌ی کاری برای نشر گزارش تان را ارائه کنید و مشخص بسازید که گزارش تان چگونه پخش و نشر خواهد شد.
 • 4- در مورد زمان تهیه گزارش، معلومات بدهید که در چه‌قدر وقت، گزارش‌تان تکمیل و نشر خواهد شد.
 • 5- درخواستی ها، باید موارد ذیل را شامل باشند:
  • 1- برگه خانه‌پری شده و امضا شده
  • 2- یک مقاله‌ی کوتاه در مورد علاقه‌مندی تان به خبرنگاری تحقیقی و برنامه‌ی (Fellowship) پیک بنویسید و ضمیمه‌ی برگه درخواستی ارسال کنید.
  • 3- نامه‌ی رسمی از یک رسانه‌ای که گزارش‌تان را نشر خواهد کرد.
  • 4- یک نامه‌ی سفارشی از یک فرد واجد شرایط و قابل اعتماد - نباید یک عضو خانواده یا دوست شخصی باشد . این نامه باید نشان بدهد که شما برای این فرصت مطالعاتی، مناسب هستید و اطلاعات ارائه شده در برگه درخواستی درست و دقیق است.
  • 5- خلص سوانح یا (CV)
  • 6- یک نمونه‌ی کاری از کار گزارش‌گری تان

معیار گزینش


• اهمیت، کیفیت، مؤثریت و ارتباط موضوع پیشنهاد شده برای تهیه یک گزارش تحقیقی

• تجربه‌ی کاری با نمونه‌ی کاری از گزارش‌گری تحقیقی


هم‌چنان درخواست‌های شما توسط کمیته‌ی گزینش شش‌نفری بررسی خواهد شد و درخواست دهندگان انتخاب شده به مرحله‌ی مصاحبه رودر رو، دو هفته بعد از ختم دوره‌ی پذیرش درخواستی ها مطلع خواهند شد.


چگو نه درخواست بفرستید::


برای فرستادن درخواست به این فرصت مطالعاتی، باید برگه‌ی درخواستی را خانه پری نموده و آنرا ضمیمه‌ی اسناد دیگر که در فوق ذکر گردیده به ایمیل آدرس Application@payk-media.com . اگر در رابطه به پروسه درخواستی کدام سوال داشتید لطفاً با رامز بختیارramiz.bakhtiar@payk-media.com و یا شماره +93 705099129 تماس بگیرید.


آخرین مهلت برای فرستادن درخواستی ها 30 سپتامبر سال 2017 می‌باشد.


برگه درخواستی - فرصت مطالعاتی ((Fellowship برای تولید و تقویت خبرنگاری تحقیقی

فرصتِ مطالعاتی پیک(PAYK FELLOWSHIP)، برای تولید و تقویت خبرنگاری تحقیقی در افغانستان